Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 31/07/2014


Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 18/07/2014

Sơn mẫu mặt ngoài chung cư Tây Hà Tower
Màu sơn bên trong tòa nhà (tầng 7)

Màu đá ốp bên ngoài thang máy
Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014
Mẫu cửa chính ra vào: Cửa nhựa lõi thép, chống cháy nhập khẩu
Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Tây Hà Tower ngày 08/05/2014